برگ تازه مورینگا پرگرینا

در برگ تازه مورینگا پرگینا تمام مواد لازم برای بدن موجود است و میتوان آن را به عنوان غذای روزانه استفاده نمود.

دفتر شرکت در ایران

تهران

تلفن/تلگرام:

66122676 (21) 98+

دکتر بختیاری

Email: Iran@MoringaVip.Com

گالری‌